Με μεγάλη εμπειρία και υπευθυνότητα αντιμετωπίζουμε το σύνολο των καταγμάτων, χρησιμοποιώντας τις νεότερες μεθόδους και τα πιο σύγχρονα υλικά.

  • Κατάγματα άνω άκρου
  • Κατάγματα άκρας χειρός
  • Κατάγματα κάτω άκρου
  • Κατάγματα ποδοκνημικής και άκρου ποδός
  • Κατάγματα Σπονδυλικής Στήλης